எளிய முறை குண்டலினி யோகம்

February 14, 2017 admin 0

நாம் நாள்தோறும் உணவு உண்ணுகிறோம். குளிக்கிறோம். தூங்குகிறோம். ஏன்? காப்பு, தூய்மை, ஓய்வு ஆகிய மூன்றும் தேவையாக உள்ளன. நமது உடலியக்கத்தின் விளைவாக நம் உடலிலிருந்து எப்போதும் கோடிக் கணக்கான அணுக்கள் வெளியேறிக் கொண்டே […]

உலக நல வேட்பு

February 14, 2017 admin 0

உலக நல வேட்பு “உலகிலுள்ள பொறுப்புடைய தலைவரெல்லாம் உயிரறிவை உள்ளுணர்வாய்ப் பெறுதல் வேண்டும், உலகனைத்து நாடுகளின் எல்லைகாக்க ஓருலகக் கூட்டாட்சி வலுவாய் வேண்டும்; உலகில் போர் பகை அச்சமின்றி மக்கள் உழைத்துண்டு வளம்காத்து வாழவேண்டும் […]

வாழ்க்கை நல வேட்பு

February 13, 2017 admin 0

  மனைவி நல வேட்பு! (Wife Appreciation!) கிராமம் ஒன்றில் ஒரு கணவனும் மனைவியும் ஒற்றுமையுடன் வாழ்ந்தார்கள். வறுமை  அவர்களை வாட்டியது. ஒரு நாள் அந்த  மனைவி, தன் கணவனைப் பார்த்து வீட்டில் உள்ள காளை மாட்டைக் […]