வேதாத்திரி மகரிஷி
0

ஆண் பெண் உறவுகளின் ஒழுக்கத்தின் மூலமே உயர்ந்த நாகரீகம் உண்டாகும். இந்த ஒழுக்கத்தைப் பாதுகாக்கும் கவசமேதிருமணம் ஆகும்.வாழ்க்கையின் மேம்பாடாக நற்றுணையாக…

Reviews
7.1
0

அருட்காப்பு அருட் பேராற்றல் இரவும் பகலும், எல்லா நேரங்கலிலும், எல்லா இடங்கலிலும், எல்லா தொழில்களிலும், உறுதுணையாகவும், பாதுகாப்பாகவும், வழி நடத்துவதாகவும்…

Tidbits
0

அறிவின் முழுமைப்பேறு: “தெய்வநிலை அறிந்தோர்கள் கோடி என்றால் தெளிவாக அறிவறிந்தோர் ஒருவராகும் தெய்வநிலை யதனை வெளி, பிரம்மம் என்று தேர்ந்த…

Tidbits
0

உளப் பயிற்சி பருவமழை பொழிகிறது; ஆற்றில் வெள்ளம் பெருக்கெடுத்தோடுகிறது; வெள்ளம் அதிகமாக இருந்தால் விளைநிலங்களில் பரவிப் பாய்ந்து அழித்துவிடும். ஆற்றுவெள்ளம்…

Uncategorized
0

எண்ணங்களின் பிறப்பிடம் மனம். மனதின் இயக்கத்தை “எண்ணம்’ என்ற சொல்லால் குறிக்கிறோம். எண்ண ஓட்டத்தை உணர்ந்து, விழிப்புடன் இருந்தால் வாழ்வு…

Tidbits
0

உன்னுடைய வாழ்வில் நிகழ்ந்த பெருமைப் படத்தக்க மகிழ்ச்சிகரமான நிகழ்ச்சிகளை உன் மனக் கண் முன்னால் கொண்டு வந்து நிறுத்தி உனக்கே…